Classic Bowl

Inspirationsträff
Göteborg den 24 November 2016

Föreläsare: Claes Emanuelsson Göteborg.
Senast anställd som Vd Lisebergsrestauranger.
Den gedigna bakgrund som Claes besitter kommer han givetvis att förmedla innan han inleder
sitt föreläsningsprogram och har en dialog runt det med oss alla.

Kl.10.00 Samling Strike & Co i Gamlestaden, kaffe & smörgås.

Vi tar oss an Konferensrummet där vår föreläsare skall utveckla de frågeställningar han besitter.
Claes Emanuelsson har en gedigen bakgrund och erfarenhet av de strukturella frågor vi har.
Hur vi gemensamt skall öka våra marginaler till en optimal nivå, vilka åtgärder vi måste ta hänsyn till.
Hur vi vårdar och hanterar vårt varumärke, hur vi skapar en gedigen igenkänningsfaktor.
Med mycket, mycket mera.

kl.11.30 Kaffe & kaka

kl.12.00 Fortsättning Claes Emanuelsson.

kl.13.30 Lunch

kl.14.00 Gemensam Hemsida, App. Vi resonerar kring de företeelserna, fördelar/nackdelar.

kl.15.00 Kaffe & kaka

kl.15.30 Hur sälja mer bowling till intresserade nya grupper? Alla framför sina erfarenheter, sina önskemål,
idéer etc. målsättning att få fler regelbundet aktiva besökare.

Träffen vänder sig till i första hand till, ägare, köksmästare och servisansvarig

Om det finns intresse att träffas redan kvällen före så skulle det vara trevligt om vi åt en gemensam
måltid samt att vi hade samtal av karaktären erfarenhetsutbyte vid detta tillfälle.

Anmälan sker snarast till vår träff meddela vilken dag ni kommer, om ni behöver hotell, om ni vill vara
med på vår träff etc.


Varmt Välkomna till Göteborg
Classic Bowl
gm/Hans Johansson